[TUẦN 14] TẬP KẾT THÁM HIỂM.

10-08-2021

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên hoàn thành tích lũy thám hiểm đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 09/08 đến ngày 15/08/2022.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Huấn Luyện Viên hoàn thành tích lũy thám hiểm đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

- Ngoài ra, dựa vào số tầng vượt ải ở Hành Trình Mew mà Huấn Luyện Viên đã thực hiện trong thời gian sự kiện sẽ nhận thêm phần thưởng ở BXH.

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
Tích lũy Thám Hiểm 1 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 1
Nhận EXP Pokémon 50000
Tích lũy Thám Hiểm 2 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 1
Nhận EXP Pokémon 50000
Tích lũy Thám Hiểm 3 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 1
Nhận EXP Pokémon 50000
Tích lũy Thám Hiểm 5 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 2
Nhận EXP Pokémon 100000
Tích lũy Thám Hiểm 7 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 3
Nhận EXP Pokémon 100000
Tích lũy Thám Hiểm 9 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 4
Nhận EXP Pokémon 100000
Tích lũy Thám Hiểm 11 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 5
Nhận EXP Pokémon 150000
Tích lũy Thám Hiểm 13 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 6
Nhận EXP Pokémon 150000
Tích lũy Thám Hiểm 15 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 7
Nhận EXP Pokémon 200000
Tích lũy Thám Hiểm 17 Tầng Mảnh Koffing 5
 Vé Tầm Bảo 8
Nhận EXP Pokémon 200000

Thưởng Bảng Xếp Hạng

Xếp hạng Quà Số lượng
1 Vé Tầm Bảo Cao 10
KC 1000
Kalos Pokédex 2
2 Vé Tầm Bảo Cao 8
KC 800
Kalos Pokédex 1
3 Vé Tầm Bảo Cao 7
KC 500
Kalos Pokédex 1
4~10 Vé Tầm Bảo Cao 6
KC 300
11~20 Vé Tầm Bảo Cao 5
KC 150
21~50 Vé Tầm Bảo Cao 4
KC 100
51~100 Vé Tầm Bảo Cao 3
KC 100
101~200 Vé Tầm Bảo Cao 2
KC 100
201+ Vé Tầm Bảo Cao 1
KC 50

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---