[TUẦN 14] QUÀ VIỄN CỔ.

10-08-2021

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên Triệu Hồi Viễn Cổ đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 09/08/2022 đến ngày 15/08/2022.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, Huấn Luyện Viên chỉ cần Triệu Hồi Viễn Cổ, triệu hồi số lần tương ứng đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng từ sự kiện.

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
50 Vé Triệu Hồi Tinh Anh 1
100 Vé Triệu Hồi Tinh Anh 1
Vé Triệu Hồi Cao 5
200 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
Vé Triệu Hồi Tinh Anh 1
Đá Vinh Quang  5
300 Đá Vinh Quang  6
Máy Đúc Lại Pokédex 5000
400 Mảnh Sáng Tối 5 sao 50
Đá Vinh Quang  5
500 Khuyên Đấu Chiến 5 Sao 1
Dây Đấu Chiến 5 Sao 1
Nhẫn Đấu Chiến 5 Sao 1
Vòng Đấu Chiến 5 Sao 1
600 Ngọc May Mắn 12
Đá Vinh Quang  15

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

--- Misty ---