[TUẦN 14] NHẬT KÝ THÁM HIỂM.

10-08-2021

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên hoàn thành thám hiểm đạt mốc level sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn theo từng mốc

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 09/08 đến ngày 15/08/2022

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Huấn Luyện Viên hoàn thành tích lũy thám hiểm đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

- Ngoài ra, dựa vào số tầng vượt ải ở Hành Trình Mew mà Huấn Luyện Viên đã thực hiện trong thời gian sự kiện sẽ nhận thêm phần thưởng ở BXH.

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
Lv1 Vé Triệu Hồi Cao 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv2 Vé Triệu Hồi Cao 2
Sổ Huấn Luyện 10
Lv3 Quà Trang Bị Cam 2 Sao(Ngẫu nhiên) 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv4 Quà Trang Bị Cam 3 Sao (Ngẫu nhiên) 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv5 Vé Tầm Bảo Cao 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv6 Kim Cương 2000
Sổ Huấn Luyện 10
Lv7 Pha Lê Viễn Cổ 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv8 Mảnh Psyduck 50
Sổ Huấn Luyện 10

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---