[TUẦN 13] NGAO DU ĐOẠT BẢO.

10-08-2021

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên tích lũy ngao du đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 02/08 đến ngày 08/08/2022.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, Huấn Luyện Viên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngao du đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng từ sự kiện.

- Ngoài ra, khi Huấn Luyện Viên có thể nhận thêm quà thưởng Bảng Xếp Hạng. Xếp Hạng sẽ dựa theo số lượt viến chinh mà Huấn Luyện Viên đã tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phần thưởng

Thưởng tích lũy

Mốc Quà Số lượng
Tích lũy Ngao Du 1 & 5 & 10 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 1
Nhận EXP Pokémon 50000
Tích lũy Ngao Du 20 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 2
Nhận EXP Pokémon 100000
Tích lũy Ngao Du 30 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 3
Nhận EXP Pokémon 100000
Tích lũy Ngao Du 40 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 4
Nhận EXP Pokémon 100000
Tích lũy Ngao Du 50 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 5
Nhận EXP Pokémon 150000
Tích lũy Ngao Du 60 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 6
Nhận EXP Pokémon 150000
Tích lũy Ngao Du 70 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 7
Nhận EXP Pokémon 200000
Tích lũy Ngao Du 80 lần Mảnh Mankey 5
 Vé Tầm Bảo 8
Nhận EXP Pokémon 200000

Thưởng xếp hạng

Xếp hạng Quà Số lượng
1 Vé Tầm Bảo Cao 10
KC 1000
Kalos Pokédex 2
2 Vé Tầm Bảo Cao 8
KC 800
Kalos Pokédex 1
3 Vé Tầm Bảo Cao 7
KC 500
Kalos Pokédex 1
4~10 Vé Tầm Bảo Cao 6
KC 300
11~20 Vé Tầm Bảo Cao 5
KC 150
21~50 Vé Tầm Bảo Cao 4
KC 100
51~100 Vé Tầm Bảo Cao 3
KC 100
101~200 Vé Tầm Bảo Cao 2
KC 100
201+ Vé Tầm Bảo Cao 1
KC 50

Lưu ý: Xếp hạng dựa vào lượt Điểm Kim mà người chơi đã thực hiện trong thời gian sự kiện

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---