[TUẦN 12] SỰ KIỆN TỐC CHIẾN.

10-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp nhật ký sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 26/07/2022 đến ngày 01/08/2022

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, Huấn Luyện Viên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quà tương ứng từ sự kiện.

Phần thưởng theo mốc

Mốc Quà Số lượng
Chiến Nhanh 1, 4, 8 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 1
EXP Pokémon 50000
Chiến Nhanh 14 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 2
EXP Pokémon 100000
Chiến Nhanh 22 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 3
EXP Pokémon 100000
Chiến Nhanh 28 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 4
EXP Pokémon 100000
Chiến Nhanh 36 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 5
EXP Pokémon 150000
Chiến Nhanh 42 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 6
EXP Pokémon 150000
Chiến Nhanh 50 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 7
EXP Pokémon 200000
Chiến Nhanh 56 lần Mảnh Grimer 5
Vé Tầm Bảo 8
EXP Pokémon 200000

Phần thưởng theo BXH

Xếp hạng Quà Số lượng

Ghi chú

1 Vé Tầm Bảo Cao 10 Chú ý: Xếp hạng dựa vào lượt Chiến Nhanh mà người chơi đã thực hiện trong thời gian sự kiện
KC 1000
Kalos Pokédex 2
2 Vé Tầm Bảo Cao 8
KC 800
Kalos Pokédex 1
3 Vé Tầm Bảo Cao 7
KC 500
Kalos Pokédex 1
4~10 Vé Tầm Bảo Cao 6
KC 300
11~20 Vé Tầm Bảo Cao 5
KC 150
21~50 Vé Tầm Bảo Cao 4
KC 100
51~100 Vé Tầm Bảo Cao 3
KC 100
101~200 Vé Tầm Bảo Cao 2
KC 100
201+ Vé Tầm Bảo Cao 1
KC 50

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

--- Misty ---