[TUẦN 12] QUÀ VIỄN CỔ.

10-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên Triệu Hồi Viễn Cổ đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 26/07/2022 đến ngày 01/08/2022.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, Huấn Luyện Viên chỉ cần Triệu Hồi Viễn Cổ, triệu hồi số lần tương ứng đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng từ sự kiện.

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
10 Pha Lê Viễn Cổ 1
20 Pha Lê Viễn Cổ 1
Vé Triệu Hồi Cao 5
30 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
Pha Lê Viễn Cổ 1
Đá Vinh Quang 5
40 Pha Lê Viễn Cổ 3
Máy Đúc Lại Pokédex 5000
50 Mảnh Sáng Tối 5 sao 50
Đá Vinh Quang 5
60 Máy Đúc Lại Pokédex 10000
80 Mảnh Sáng Tối 5 sao 50
Đá Vinh Quang 15

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

--- Misty ---