[TUẦN 12] QUÀ TỰ CHỌN.

10-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Quý Huấn Luyện Viên có thể tự chọn vật phẩm dựa vào gói quà đã cung cấp, và mỗi mốc có thể chọn ra 1 trong 3-5 loại đạo cụ tương ứng.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 77 đến ngày 83 tính từ lúc mở máy chủ

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên có thể lựa chọn vật phẩm dự vào gói quà đã cung cấp để nhận thưởng tương ứng.

Phần thưởng

Tên quà Giá bán Kim Cương Nội dung quà Giới hạn mua
Quà Nội Dung 0đ (Tự chọn) -   30 Gene Tiến Bậc*150/EXP Pokémon*100000/Vàng*200000 1
Vé Làm Mới Ngao Du*1/Vé Tầm Bảo*1/Vé Khiêu Chiến*1
Quà Nội Dung 45k (Tự chọn) 45,000 60 Vé Tầm Bảo Cao*1/Máy Đúc Lại Pokédex*600/Đá May Mắn Đĩa Nhớ*5 5
Túi Phúc Triệu Hồi Viễn Cổ*3/Pokédex Kanto*3/Xu Pokémon*6
Tinh Thạch Liên Minh*20/EXP Pokémon*200000/Vàng*400000
Quà Nội Dung 69k (Tự chọn) 69,000 120 Xu Nữ Thần Chiến Thắng*15/Máy Đúc Lại Pokédex*1000/Đá May Mắn Đĩa Nhớ*8 3
Túi Phúc Triệu Hồi Viễn Cổ*5/Pokédex Kanto*6/Xu Pokémon*12
Gene Tiến Bậc*1000/EXP Pokémon*650000/Tinh Thạch Liên Minh*30
Quà Nội Dung 299k (Tự chọn) 299,000 250 Xu Nữ Thần Chiến Thắng*20/Máy Đúc Lại Pokédex*2000/Đá May Mắn Đĩa Nhớ*15 3
Túi Phúc Triệu Hồi Viễn Cổ*10/Kalos Pokédex*1/Xu Pokémon*25
Gene Tiến Bậc*2000/EXP Pokémon*1200000/Tinh Thạch Liên Minh*40
Quà Nội Dung 499k (Tự chọn) 499,000 500 Vé Tầm Bảo Cao*4/Máy Đúc Lại Pokédex*2500/Đá May Mắn Đĩa Nhớ*18 2
Xu Nữ Thần Chiến Thắng*25/Kalos Pokédex*2/Xu Pokémon*50
Mảnh Ánh Sáng 5 Sao*50/Tinh Thạch Liên Minh*50/Đá Đúc Lại Arora*1
Quà Nội Dung 629k VND (Tự chọn) 629,000 1000 Xu Nữ Thần Chiến Thắng*35/Máy Đúc Lại Pokédex*4500/Đá May Mắn Đĩa Nhớ*33 2
Pha Lê Viễn Cổ*10/Quà Phù Thạch Hiếm (Chọn)*2/Tinh Thạch Liên Minh*80
Pokédex Sinnoh*1/EXP Pokémon*5000000/Vàng*10000000
Quà Nội Dung 849k VND (Tự chọn) 849,000 2500 Xu Nữ Thần Chiến Thắng*45/Máy Đúc Lại Pokédex*5000/Đá May Mắn Đĩa Nhớ*38 1
Pha Lê Viễn Cổ*10/Quà Phù Thạch Hiếm (Chọn)*3/Tinh Thạch Liên Minh*100
Pokémon Squirtle sao*1/Pokémon Charmander 5 Sao*1/Pokémon Abra 5 Sao*1
Quà Nội Dung 1499k VND (Tự chọn) 1,499,000 5000 Vé Tầm Bảo Cao*15/Máy Đúc Lại Pokédex*8000/Đá May Mắn Đĩa Nhớ*55 1
Pha Lê Viễn Cổ*10/Quà Phù Thạch Hiếm (Chọn)*5/Xu Nữ Thần Chiến Thắng*50
Pokémon Jirachi 5 Sao*1/Pokémon Suicune 5 Sao*1/Pokémon Mewtwo 5 Sao*1

 

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

--- Misty ---