[TUẦN 12] QUÀ TĂNG SAO.

10-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Quý Huấn Luyện Viên tham gia hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tương ứng.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 26/07/2022 đến ngày 01/08/2022

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tương ứng.

- Đạt cấp độ chỉ định có thể nhận quà, số quà có hạn trên mỗi máy chủ

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
Ghép 6 sao Vàng 100.000
KC 100
Vé Triệu Hồi Tinh Anh 1
Ghép 7 sao Vàng 500.000
KC 1000
Vé Triệu Hồi Tinh Anh 3
Ghép 8 sao Vàng 1.000.000
Vé Triệu Hồi Tinh Anh 5
Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
Ghép 9 sao Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
Quà Trang Bị Đỏ (Ngẫu nhiên) 1
Vé Triệu Hồi Tinh Anh 10
Ghép 10 sao Mảnh Sáng Tối 5 sao 50
Quà Trang Bị Đỏ (Ngẫu nhiên) 3
Vé Triệu Hồi Tinh Anh 20

 

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

--- Misty ---