[TUẦN 12] NHẬT KÝ HUẤN LUYỆN.

10-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp nhật ký sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 26/07/2022 đến ngày 01/08/2022

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, Huấn Luyện Viên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quà tương ứng từ sự kiện.

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
Lv1 Vé Triệu Hồi Cao 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv2 Vé Triệu Hồi Cao 2
Sổ Huấn Luyện 10
Lv3 Quà Trang Bị Cam 2 Sao(Ngẫu nhiên) 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv4 Quà Trang Bị Cam 3 Sao (Ngẫu nhiên) 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv5 Vé Tầm Bảo Cao 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv6 KC 2000
Sổ Huấn Luyện 10
Lv7 Pha Lê Viễn Cổ 1
Sổ Huấn Luyện 10
Lv8 Mảnh Meowth 50
Sổ Huấn Luyện 10

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

--- Misty ---