[TUẦN 11] TRIỆU HỒI TINH ANH.

01-07-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Quý Huấn Luyện Viên tham gia triệu hồi tinh anh sẽ nhận thưởng tương ứng.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày thứ 70 đến ngày thứ 76tính từ ngày mở máy chủ.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên Triệu Hồi Tinh Anh sẽ nhận Pokemon tương ứng.

- Ngoài ra khi đạt mốc triệu hồi sẽ nhận thêm thưởng.

Phần thưởng

Mốc Triệu Hồi Quà Số lượng
30 Vé Triệu Hồi Tinh Anh 10
50 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
100 Mảnh Sáng Tối 5 sao 50
200 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
300 5 chọn 1:Igglybuff\Cyndaquil\Snorlax\Mew\Necroma 1

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---