[TUẦN 11] RƯƠNG BẬC THẦY.

01-07-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Quý Huấn Luyện Viên tham gia hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tương ứng.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 19/07 đến ngày 25/07/2022.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tương ứng.

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
Lv1 Vé Triệu Hồi Cao 1
Máy Đúc Lại Pokédex 200
Lv2 Vé Triệu Hồi Cao 2
Máy Đúc Lại Pokédex 200
Lv3 Vé Tầm Bảo Cao 1
Máy Đúc Lại Pokédex 200
Lv4 Quà TB Cam 3 Sao (Ngẫu nhiên) 1
Máy Đúc Lại Pokédex 200
Lv5 KC 2000
Máy Đúc Lại Pokédex 200
Lv6 Pha Lê Viễn Cổ 1
Máy Đúc Lại Pokédex 200
Lv7 Mảnh Zumbat 50
Máy Đúc Lại Pokédex 200

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---