[TUẦN 11] BÍ ẨN VŨ TRỤ.

01-07-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Quý Huấn Luyện Viên tham gia hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tương ứng.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra từ ngày 17/07 đến ngày 25/07/2022.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên tích lũy ngao du và đổi quà theo từng mốc.

- Xếp hạng dựa vào lượt viễn chinh mà người chơi đã thực hiện trong thời gian sự kiện.

Phần thưởng

Mốc Quà Số lượng
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 1 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 1
Nhận EXP Pokémon 50000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 3 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 1
Nhận EXP Pokémon 50000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 5 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 1
Nhận EXP Pokémon 50000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 8 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 2
Nhận EXP Pokémon 100000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 10 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 3
Nhận EXP Pokémon 100000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 12 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 4
Nhận EXP Pokémon 100000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 15 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 5
Nhận EXP Pokémon 150000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 18 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 6
Nhận EXP Pokémon 150000
Thắng Chiến Đấu Thủ Vệ 20 Lần Mảnh Onix 5
 Vé Tầm Bảo Thường 7
Nhận EXP Pokémon 200000

Thưởng xếp hạng

Xếp hạng Quà Số lượng
1 Vé Tầm Bảo Cao 10
KC 1000
Kalos Pokédex 2
2 Vé Tầm Bảo Cao 8
KC 800
Kalos Pokédex 1
3 Vé Tầm Bảo Cao 7
KC 500
Kalos Pokédex 1
4~10 Vé Tầm Bảo Cao 6
KC 300
11~20 Vé Tầm Bảo Cao 5
KC 150
21~50 Vé Tầm Bảo Cao 4
KC 100
51~100 Vé Tầm Bảo Cao 3
KC 100
101~200 Vé Tầm Bảo Cao 2
KC 100
201+ Vé Tầm Bảo Cao 1
KC 50

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!