Tích Tiêu.

03-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên tiến hành đăng nhập vào Liên Minh Bảo Bối sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn và cần thiết trong những ngày đầu trải nghiệm game.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra trong 7 ngày kể từ ngày khai mở máy chủ mới của Liên Minh Bảo Bối.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên tiêu phí đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng

Phần thưởng

Mốc Tích Tiêu Quà Số Lượng
1000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 10
Vàng 100,000
EXP Huấn Luyện Viên 30,000
3000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 15
EXP Pokémon 100,000
EXP Huấn Luyện Viên 50,000
5000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 20
Vàng 150,000
EXP Huấn Luyện Viên 80,000
8000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 25
EXP Pokémon 150,000
EXP Huấn Luyện Viên 100,000
10000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 30
Vàng 200,000
EXP Huấn Luyện Viên 120,000
15000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 35
EXP Pokémon 200,000
EXP Huấn Luyện Viên 150,000
20000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 40
Vàng 250,000
EXP Huấn Luyện Viên 180,000
30000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 50
Vàng 300,000
EXP Huấn Luyện Viên 200,000
50000 Mảnh 5 sao (Ngẫu nhiên) 60
Vàng 300,000
EXP Huấn Luyện Viên 250,000
60000 Rương Trang Bị Đỏ 3 Sao (Tùy Chọn) 1
EXP Pokémon 300,000
EXP Huấn Luyện Viên 300,000

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---