Tích Nạp Ngày Nhận Quà.

03-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Mỗi ngày chỉ cần nạp 18.000 VNĐ vào Liên Minh Bảo Bối, Huấn Luyện Viên sẽ nhận ngay những phần quà giá trị. Đừng bỏ lỡ!

Thời gian

- Sự kiện diễn ra sau khi mở máy chủ mới.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Mỗi ngày khi Huấn Luyện Viên tiến hành nạp 18.000 VND trở lên sẽ nhận được thưởng tương ứng.

- Có 15 mốc 1 lượt, nhận xong tự động làm mới lượt tiếp theo.

Phần thưởng

Ngày Tích Quà Số Lượng
1 Vàng 200,000
EXP Pokémon 100,000
Gene Tiến Bậc 250
2 Vàng 400,000
EXP Pokémon 200,000
Vé Triệu Hồi Cao  2
3 Vàng 600,000
EXP Pokémon  300,000
Vé Làm Mới Ngao Du 8
4 Vàng 800,000
EXP Pokémon 400,000
Vé Tầm Bảo Thường 8
5 Vàng 1,000,000
EXP Pokémon 500,000
Pha Lê Viễn Cổ 1
6 Vàng 1,200,000
EXP Pokémon 600,000
Quà TB Cam 1 Sao (Ngẫu nhiên) 1
7 Vàng 1,400,000
EXP Pokémon 700,000
Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
8 Vàng 1,600,000
EXP Pokémon 800,000
Gene Tiến Bậc 500
9 Vàng 1,800,000
EXP Pokémon 900,000
Máy Đúc Lại Pokédex 300
10 Vàng 2,000,000
EXP Pokémon 1,000,000
Pha Lê Viễn Cổ        1
11 Vàng 2,200,000
EXP Pokémon 1,100,000
Vé Tầm Bảo Thường   12
12 Vàng 2,400,000
EXP Pokémon 1,200,000
Vé Tầm Bảo Cao     1
13 Vàng 2,600,000
EXP Pokémon 1,300,000
Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
14 Vàng 2,800,000
EXP Pokémon 1,400,000
Sổ Huấn Luyện 100
15 Vàng 3,000,000
EXP Pokémon 1,500,000
Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên)      50

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---