Tích Kim.

03-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên tiến hành đăng nhập vào Liên Minh Bảo Bối sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn và cần thiết trong những ngày đầu trải nghiệm game.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra trong 7 ngày kể từ ngày khai mở máy chủ mới của Liên Minh Bảo Bối.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên chỉ cần tiến hành mua vàng đạt mốc để nhận thưởng.

- Ngoài ra, Huấn Luận Viên còn có cơ hội nhận phần thưởng BXH dựa trên lượt mua Vàng của Huấn Luyện Viên trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phần thưởng

Thưởng theo lượt mua

Lượt Mua Vàng Quà Số Lượng Đổi
1 & 5 & 10 Mảnh Togepi 5
Vé Tầm Bảo Thường 1
EXP Pokémon 50000
20 Mảnh Togepi 5
Vé Tầm Bảo Thường 2
EXP Pokémon 100000
30 Mảnh Togepi 5
Vé Tầm Bảo Thường 3
EXP Pokémon 100000
40 Mảnh Togepi 5
Vé Tầm Bảo Thường 4
EXP Pokémon 100000
50 Mảnh Togepi 5
Vé Tầm Bảo Thường 5
EXP Pokémon 150000
60 Mảnh Togepi 5
Vé Tầm Bảo Thường 6
EXP Pokémon 150000
70 Mảnh Togepi 10
Vé Tầm Bảo Thường 7
EXP Pokémon 200000

Thưởng Bảng Xếp Hạng

Xếp Hạng Quà Số Lượng Đổi
1 Vé Tầm Bảo Cao 10
Kim Cương 1000
Kalos Pokédex 2
2 Vé Tầm Bảo Cao 8
Kim Cương 800
Kalos Pokédex 1
3 Vé Tầm Bảo Cao 7
Kim Cương 500
Kalos Pokédex 1
4~10 Vé Tầm Bảo Cao 6
Kim Cương 300
11~20 Vé Tầm Bảo Cao 5
Kim Cương 150
21~50 Vé Tầm Bảo Cao 4
Kim Cương 100
51~100 Vé Tầm Bảo Cao 3
Kim Cương 100
101~200 Vé Tầm Bảo Cao 2
Kim Cương 100
201+ Vé Tầm Bảo Cao 1
Kim Cương 50

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---