Quỹ Ưu Đãi/Hào Hoa.

04-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên tiến hành đăng nhập vào Liên Minh Bảo Bối sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn và cần thiết trong những ngày đầu trải nghiệm game.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra sau khi mở máy chủ.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Quà Ưu Đãi

Nội dung

- Sau khi mua gói Ưu Đãi giá 499.000 VNĐ, Huấn Luyện Viên đăng nhập mỗi ngày để nhận quà, duy trì trong 30 ngày.

- Thưởng hào hoa tổng giá trị 24000 Kim Cương

- Mua nhận ngay 1280 Kim Cương và EXP VIP tương ứng

- Người dùng Thẻ Tháng Chí Tôn mới được kích hoạt

Phần thưởng

Ngày Thưởng Số Lượng
1 Vé Triệu Hồi Cao 10
2 Kim Cương 500
3 Pha Lê Viễn Cổ 1
4 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
5 Kim Cương 500
6 Sổ Huấn Luyện 30
7 Kim Cương 1000
8 Sách Bậc Thầy 10
9 Túi Phúc Mảnh Pokémon-Hệ Gió 3
10 Vé Tầm Bảo Cao 3
11 Vé Triệu Hồi Cao 10
12 Kim Cương 300
13 Pha Lê Viễn Cổ 2
14 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
15 Kim Cương 300
16 Sổ Huấn Luyện 50
17 Kim Cương 1000
18 Sách Bậc Thầy 30
19 Túi Phúc Mảnh Pokémon-Nước 3
20 Vé Tầm Bảo Cao 3
21 Vé Triệu Hồi Cao 10
22 Kim Cương 300
23 Pha Lê Viễn Cổ 3
24 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 50
25 Kim Cương 300
26 Sổ Huấn Luyện 80
27 Kim Cương 1000
28 Sách Bậc Thầy 50
29 Túi Phúc Mảnh Pokémon-Lửa 3
30 Vé Tầm Bảo Cao 5

Quà Hào Hoa

Nội dung

- Sau khi mua gói Ưu Đãi giá 849.000 VNĐ, Huấn Luyện Viên đăng nhập mỗi ngày để nhận quà, duy trì trong 30 ngày.

- Thưởng hào hoa tổng giá trị 65600 Kim Cương

- Mua nhận ngay 3280 Kim Cương và EXP VIP tương ứng

- Người dùng Thẻ Tháng Chí Tôn mới được kích hoạt

Phần thưởng

Ngày Thưởng Số Lượng
1 Rương Mảnh 3 Hệ (Chọn) 1
2 Kim Cương 2000
3 Pha Lê Viễn Cổ 6
4 Kim Cương 1000
5 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 100
6 Kim Cương 1000
7 Sổ Huấn Luyện 100
8 Kim Cương 1000
9 Sách Bậc Thầy 60
10 Vé Triệu Hồi Cao 8
11 Rương Mảnh 3 Hệ (Chọn) 1
12 Kim Cương 1200
13 Pha Lê Viễn Cổ 6
14 Kim Cương 1200
15 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 100
16 Kim Cương 1200
17 Sổ Huấn Luyện 200
18 Kim Cương 1200
19 Sách Bậc Thầy 80
20 Vé Triệu Hồi Cao 12
21 Rương Mảnh 3 Hệ (Chọn) 1
22 Kim Cương 1200
23 Pha Lê Viễn Cổ 6
24 Kim Cương 1200
25 Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 100
26 Kim Cương 1200
27 Sổ Huấn Luyện 300
28 Kim Cương 1200
29 Sách Bậc Thầy 100
30 Pha Lê Viễn Cổ 6

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---