Quà Tự Chọn.

04-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến!

Khi quý Huấn Luyện Viên tiến hành đăng nhập vào Liên Minh Bảo Bối sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn và cần thiết trong những ngày đầu trải nghiệm game.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra sau khi mở máy chủ mới.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huấn Luyện Viên có thể tự chọn vật phẩm dựa vào gói quà đã cung cấp, và mỗi mốc có thể chọn ra 1 trong các vật phẩm tương ứng

Phần thưởng

Tên quà Giá bán Kim Cương Nội dung quà
Quà Nội Dung 0đ (Tự chọn)                      -   30 Gene Tiến Bậc*150 / EXP Pokémon*100000 / Vàng*200000
Vé Làm Mới Ngao Du *1 / Vé Tầm Bảo / Vé Khiêu Chiến
Quà Nội Dung 45.000VNĐ (Tự chọn)               45,000 60 Vé Triệu Hồi Giới Hạn*3 / Máy Đúc Lại Pokédex*600 / Ngọc May Mắn*5
Túi Phúc Triệu Hồi Viễn Cổ*1 / Pokédex Kanto*3 / Xu Pokémon*6
Gene Tiến Bậc*300 / EXP Pokémon*200000 / Vàng*400000
Quà Nội Dung 69.000VNĐ (Tự chọn)             109,000 120 Vé Triệu Hồi Giới Hạn*5 / Máy Đúc Lại Pokédex*1000 / Ngọc May Mắn*8
Túi Phúc Triệu Hồi Viễn Cổ*5 / Pokédex Kanto*6 / Xu Pokémon*12
Gene Tiến Bậc*1000 / EXP Pokémon*65w / Vàng*1300000
Quà Nội Dung 299.000VNĐ (Tự chọn)             299,000 250 Vé Triệu Hồi Giới Hạn*10 / Máy Đúc Lại Pokédex*2000 / Ngọc May Mắn*15
Túi Phúc Triệu Hồi Viễn Cổ*10 / Kalos Pokédex*1 / Xu Pokémon*25
Gene Tiến Bậc*2000 / EXP Pokémon*120w / Vàng*2400000
Quà Nội Dung 499.000VNĐ (Tự chọn)             499,000 500 Vé Triệu Hồi Giới Hạn*12 / Máy Đúc Lại Pokédex*2500 / Ngọc May Mắn*18
Pha Lê Viễn Cổ*3 / Kalos Pokédex*2 / Xu Pokémon*50
Gene Tiến Bậc*4000 / EXP Pokémon*2500000 / Vàng*5000000
Quà Nội Dung 629.000VNĐ (Tự chọn)             629,000 1000 Vé Triệu Hồi Giới Hạn*22 / Máy Đúc Lại Pokédex*4500 / Ngọc May Mắn*33
Pha Lê Viễn Cổ*5 / Quà Phù Thạch Hiếm (Chọn)*2 / Xu Pokémon*65
Gene Tiến Bậc*8000 / EXP Pokémon*5000000 / Vàng10000000
Quà Nội Dung 849.000VNĐ (Tự chọn)             849,000 2500 Vé Triệu Hồi Giới Hạn*25 / Máy Đúc Lại Pokédex*5000 / Ngọc May Mắn*38
Pha Lê Viễn Cổ*8 / Quà Phù Thạch Hiếm (Chọn)*3 / Xu Pokémon*120
Mảnh 5 Sao (Ngẫu nhiên)*100 / Hồn 5 Sao Hệ Ánh Sáng*1 / Kalos Pokédex*3
Quà Nội Dung 1.499.000VNĐ (Tự chọn)          1,499,000 5000 Vé Triệu Hồi Giới Hạn*36 / Máy Đúc Lại Pokédex*8000 / Ngọc May Mắn*55
Pha Lê Viễn Cổ*12 / Quà Phù Thạch Hiếm (Chọn)*5 / Xu Pokémon*200
Hồn 5 Sao Hệ Bóng Tối*2 / Tinh Hoa Thời Gian*15 / Pokédex Sinnoh*1

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---