Mục Tiêu 7 Ngày.

03-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến,

Liên Minh Bảo Bối là thế giới chưa đựng rất nhiều Pokemon. Để tiếp thêm sức mạnh và ghi nhận sự kiên trì của quý Huấn Luyện Viên. Misty xin giới thiệu sự kiện Mục Tiêu 7 ngày. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

- Sự kiện diễn ra trong 7 ngày kể từ lúc tạo nhân vật tại máy chủ mới của Liên Minh Bảo Bối.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối.

Nội dung

- Sau 7 ngày hoặc đã hoàn thành tất cả các mục tiêu của 7 ngày sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng

Ngày 1

  Điều kiện đạt Thưởng
Phúc Lợi Đăng nhập 1 lần Kim Cương*100, Gene Tiến Bậc*100
Tích Nạp 50,000đ Kim Cương*150, Gene Tiến Bậc*200
Cốt Truyện Vượt ải 20 PB Cốt Truyện Vé Triệu Hồi Cao Cấp*10, Gene Tiến Bậc*30
Vượt ải 30 PB Cốt Truyện Vé Triệu Hồi Cao Cấp*15, Gene Tiến Bậc*30
Vượt ải 40 PB Cốt Truyện Vé Triệu Hồi Cao Cấp*20, Gene Tiến Bậc*30
Vượt ải 50 PB Cốt Truyện Vé Triệu Hồi Cao Cấp*25, Gene Tiến Bậc*50
Vượt ải 60 PB Cốt Truyện Vé Triệu Hồi Cao Cấp*30, Gene Tiến Bậc*50
Vượt ải 70 PB Cốt Truyện Vé Triệu Hồi Cao Cấp*50, Gene Tiến Bậc*100
Phát triển Guild Cống Hiến Guild 1 lần Vàng*20000, Mảnh Metapod*20
Khiêu Chiến PB Guild 1 lần Vàng*30000, Mảnh Raticate nhỏ*20
Khiêu Chiến PB Guild 2 lần Vàng*50000, Mảnh Dugtrio*20
Khiêu Chiến PB Guild 5 lần Vàng*80000, Mảnh Pinsir*20
Khiêu Chiến PB Guild 8 lần Vàng*100000, Mảnh Exeggcute*20
Khiêu Chiến PB Guild 10 lần Vàng*120000, Mảnh Exeggcute*40
Ưu Đãi Quà Phúc Lợi Toàn Server (Nhận Ngay) Gene Tiến Bậc*20
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 500 KC) EXP Pokémon*50000
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 300 KC) Mảnh Raticate*30
Quà VIP1 Giảm 50%(Cần 150 KC) Gene Tiến Bậc*300
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 800 KC)  EXP Nhà thám hiểm*50000

Ngày 2

  Điều kiện đạt Thưởng
Phúc lợi mỗi ngày Đăng nhập 1 lần Kim Cương*150, Vé Triệu Hồi Cao Cấp*1
Tích Nạp 100,000đ Kim Cương*250, Vé Triệu Hồi Cao Cấp*5
Thám Hiểm Thí Luyện Căn Cứ Đội Hỏa Tiễn đạt tầng 10 Vàng*20000, Vé Khiêu Chiến*2
Căn Cứ Đội Hỏa Tiễn đạt tầng 15 Vàng*30000, Vé Khiêu Chiến*2
Căn Cứ Đội Hỏa Tiễn đạt tầng 20 Vàng*50000, Máy Pokédex Kanto
Căn Cứ Đội Hỏa Tiễn đạt tầng 30 Vàng*80000, Vé Khiêu Chiến*2
Căn Cứ Đội Hỏa Tiễn đạt tầng 40 Vàng*100000, Vé Khiêu Chiến*2
Căn Cứ Đội Hỏa Tiễn đạt tầng 50 Vàng*120000, Máy Pokédex Hoenn
Triệu hồi  Pokémon Triệu Hồi Thường 10 lần Vàng*20000, Gene Tiến Bậc*50
Triệu Hồi Thường 20 lần Vàng*30000, Máy Đúc Lại Pokédex*80
Triệu Hồi Cao 5 lần Vàng*50000, Gene Tiến Bậc*80
Triệu Hồi Cao 10 lần Vàng*80000, Máy Đúc Lại Pokédex*100
Triệu Hồi Cao 20 lần Vàng*100000, Gene Tiến Bậc*150
Triệu Hồi Cao 40 lần Vàng*120000, Máy Đúc Lại Pokédex*200
Quà Giảm Giá Quà Phúc Lợi Toàn Server (Nhận Ngay) Vé khiêu chiến đấu trường*1
Quà VIP2 Giảm 50%(Cần 3000 KC) Mảnh Hệ Nước 5 Sao*50
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 500 KC) Vé Triệu Hồi Cao Cấp*4

Ngày 3

  Điều kiện đạt Thưởng
Phúc lợi mỗi ngày Đăng nhập 1 lần Kim Cương*200, Vé khiêu chiến đấu trường*5
Tích nạp 250,000đ Kim Cương*500, Vé khiêu chiến đấu trường*50
So Tài Phong Vân Khiêu chiến Đấu Trường 5 lần Vàng*20000, Vé Khiêu Chiến*2
Khiêu chiến Đấu Trường 10 lần Vàng*30000, Vé Tầm Bảo Thường*1
Khiêu chiến Đấu Trường 15 lần Vàng*50000, Vé Khiêu Chiến*3
Khiêu chiến Đấu Trường 20 lần Vàng*80000, Vé Tầm Bảo Thường*2
Khiêu chiến Đấu Trường 30 lần Vàng*100000, Vé Khiêu Chiến*5
Khiêu chiến Đấu Trường 40 lần Vàng*100000, Vé Tầm Bảo Thường*2
Dung Hợp Thêm Sắc Màu Ở Mt. Pyre ghép 1 Pokémon 5 Sao Vàng*20000, Vé làm mới Ngao Du*2
Ở Mt. Pyre ghép 2 Pokémon 5 Sao Vàng*30000, Vé làm mới Ngao Du*3
Ở Mt. Pyre ghép 3 Pokémon 5 Sao Vàng*50000, Vé làm mới Ngao Du*4
Ở Mt. Pyre ghép 4 Pokémon 5 Sao Vàng*80000, Vé làm mới Ngao Du*5
Ở Mt. Pyre ghép 1 Pokémon 6 Sao Vàng*100000, Vé làm mới Ngao Du*6
Ở Mt. Pyre ghép 2 Pokémon 6 Sao Vàng*120000, Vé làm mới Ngao Du*8
Quà Giảm Giá Quà Phúc Lợi Toàn Server (Nhận Ngay) Vé làm mới Ngao Du*1
Quà VIP3 Giảm 50%(Cần 2000 KC) Sách Bậc Thầy*40
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 300 KC) Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*30

Ngày 4

  Điều kiện đạt Thưởng
Phúc lợi mỗi ngày Đăng nhập 1 lần Kim Cương*250, Vé làm mới Ngao Du*1
Tích nạp 500,000đ Kim Cương*1000, Vé làm mới Ngao Du*10
Con Đường Ngao Du Hoàn thành 10 nhiệm vụ Ngao Du Vàng*20000, Vé làm mới Ngao Du*2
Hoàn thành 20 nhiệm vụ Ngao Du Vàng*30000, Vé làm mới Ngao Du*2
Hoàn thành 30 nhiệm vụ Ngao Du Vàng*50000, Vé làm mới Ngao Du*2
Hoàn thành 40 nhiệm vụ Ngao Du Vàng*80000, Vé làm mới Ngao Du*4
Hoàn thành 5 nhiệm vụ Ngao Du có phẩm Tím trở lên  Vàng*100000, Vé làm mới Ngao Du*4
Hoàn thành 10 nhiệm vụ Ngao Du có phẩm Tím trở lên  Vàng*120000, Vé làm mới Ngao Du*8
Nhiệm vụ Ngao Du Làm mới nhiệm vụ Ngao Du 5 lần Vàng*20000, Sổ Huấn Luyện*5
Làm mới nhiệm vụ Ngao Du 10 lần Vàng*30000, Sổ Huấn Luyện*10
Làm mới nhiệm vụ Ngao Du 15 lần Vàng*50000, Sổ Huấn Luyện*10
Làm mới nhiệm vụ Ngao Du 20 lần Vàng*80000, Sổ Huấn Luyện*10
Làm mới nhiệm vụ Ngao Du 30 lần Vàng*100000, Sổ Huấn Luyện*15
Làm mới nhiệm vụ Ngao Du 40 lần Vàng*120000, Sổ Huấn Luyện*20
Quà Giảm Giá Quà Phúc Lợi Toàn Server (Nhận Ngay) Xu Viễn Chinh*50
Quà VIP4 Giảm 50%(Cần 1250 KC) Vé Triệu Hồi Cao Cấp*10
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 300 KC) Vé làm mới Ngao Du*20

Ngày 5

  Điều kiện đạt Thưởng
Phúc lợi mỗi ngày Đăng nhập 1 lần Kim Cương*300, Bình Tĩnh Giảm Sút (Trang Bị Cam 1 Sao)*1
Tích nạp 1000,000đ Kim Cương*1000, Răng Yên Tĩnh (Trang Bị Cam 2 Sao)*1
Trainer thất lạc Mở khóa 3 Trainer Vàng*20000, Sổ Huấn Luyện*10
Mở khóa 5 Trainer Vàng*30000, Sổ Huấn Luyện*10
Cấp Trainer đạt cấp 1 Vàng*50000, Sổ Huấn Luyện*15
Cấp Trainer đạt cấp 2 Vàng*80000, Sổ Huấn Luyện*15
Cấp Trainer đạt cấp 3 Vàng*100000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*10
Cấp Trainer đạt cấp 4 Vàng*120000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*15
Tăng lên từng cấp Cấp người chơi đạt cấp 10 Vàng*20000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*5
Cấp người chơi đạt cấp 20 Vàng*30000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*5
Cấp người chơi đạt cấp 30 Vàng*50000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*10
Cấp người chơi đạt cấp 40 Vàng*80000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*10
Cấp người chơi đạt cấp 45 Vàng*100000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*15
Cấp người chơi đạt cấp 55 Vàng*120000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*20
Quà Giảm Giá Quà Phúc Lợi Toàn Server (Nhận Ngay) Vé Tầm Bảo Thường*1
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 1000 KC) Sổ Huấn Luyện*150
Quà VIP4 Giảm 50%(Cần 2500 KC) Kalos Pokédex*1

Ngày 6

  Điều kiện đạt Thưởng
Phúc lợi mỗi ngày Đăng nhập 1 lần Kim Cương*350, Vé Tầm Bảo Thường*5
Tích nạp 1500,000đ Kim Cương*1500, Quà Trang Bị Cam (Ngẫu nhiên) 2 Sao*4
Thí Luyện Vô Tận Ải  Vượt ải 10 Thí Luyện Vô Tận Vàng*20000, Vé Tầm Bảo Thường*2
Vượt ải 20 Thí Luyện Vô Tận Vàng*30000, Vé Tầm Bảo Thường*2
Vượt ải 30 Thí Luyện Vô Tận Vàng*50000, Vé Tầm Bảo Thường*2
Vượt ải 40 Thí Luyện Vô Tận Vàng*80000, Vé Tầm Bảo Thường*3
Vượt ải 50 Thí Luyện Vô Tận Vàng*100000, Vé Tầm Bảo Thường*3
Thí Luyện Vô Tận Ải phái Pokémon 1 lần Vàng*100000, Tầm Bảo Thường*4
May Mắn Hơn Người Quay Vòng Quay 10 lần Vàng*20000, Vé Tầm Bảo Thường*1
Quay Vòng Quay 20 lần Vàng*30000, Vé Triệu Hồi thường*3
Quay Vòng Quay 30 lần Vàng*50000, Vé Tầm Bảo Thường*2
Quay Vòng Quay 40 lần Vàng*80000, Vé Triệu Hồi thường*3
Quay Vòng Quay 60 lần Vàng*100000, Vé Triệu Hồi Cao Cấp*1
Quay Vòng Quay 80 lần Vàng*120000, Vé Triệu Hồi Cao Cấp*2
Quà Giảm Giá Quà Phúc Lợi Toàn Server (Nhận Ngay) Vàng*50000
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 1000 KC) Vé Tầm Bảo Thường*40
Quà VIP5 Giảm 50%(Cần 25000 KC) Vé Tầm Bảo Cao*5

Ngày 7

  Điều kiện đạt Thưởng
Phúc lợi mỗi ngày Đăng nhập 1 lần Kim Cương*400, Miltank 5 Sao*1
Tích nạp 2,000,000đ Kim Cương*2000, Quà Trang Bị Đỏ (Ngẫu nhiên) 2 Sao*4
Pokémon Viễn Chinh Viễn Chinh chiến thắng 2 Thủ Vệ Vàng*20000, Viễn Cổ Tinh Hoa*10
Viễn Chinh chiến thắng 10 Thủ Vệ Vàng*30000, Viễn Cổ Tinh Hoa*10
Viễn Chinh chiến thắng 15 Thủ Vệ Vàng*50000, Viễn Cổ Tinh Hoa*15
Viễn Chinh chiến thắng 20 Thủ Vệ Vàng*80000, Viễn Cổ Tinh Hoa*15
Viễn Chinh chiến thắng 25 Thủ Vệ Vàng*100000, Viễn Cổ Tinh Hoa*20
Viễn Chinh chiến thắng 30 Thủ Vệ Vàng*120000, Viễn Cổ Tinh Hoa*20
Pokémon Vinh Dự Có 5 Pokémon cấp 30 trở lên Vàng*20000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*5
Có 1 Pokémon Lv99 trở lên Vàng*30000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*5
Có 1 Pokémon Lv120 trở lên Vàng*50000, Viễn Cổ Tinh Hoa*10
Có 5 Pokémon 5 Sao Vàng*80000, Mảnh Ngẫu Nhiên 4 Sao*10
Có 1 Pokémon 6 Sao Vàng*100000, Viễn Cổ Tinh Hoa*20
Có 2 Pokémon 6 Sao Vàng*120000, Viễn Cổ Tinh Hoa*20
Quà Giảm Giá Quà Phúc Lợi Toàn Server (Nhận Ngay) Vé Triệu Hồi thường*1
Quà Giảm 50% Toàn Server(Cần 2500 KC) Pichu 5 Sao*1
Quà VIP6 Giảm 50%(Cần 5000 KC) Mảnh Lugia*50

 

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---