CHIẾN LỆNH POKEMON.

03-05-2022

Huấn Luyện Viên thân mến,

Rất nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đón các Huấn Luyện Viên tham gia, sự kiện Chiến Lệnh Pokemon sẽ giúp Huấn Luyện Viên có cơ hội sở hữu những Pokemon 5 Sao mạnh nhất, cùng với rất nhiều Kim Cương.

Thời gian

- Sự kiện diễn ra sau khi mở máy chủ mới.

Đối tượng và điều kiện tham gia

- Tất cả các Huấn Luyện Viên tham gia Liên Minh Bảo Bối và đã tạo nhân vật đủ 7 ngày. Sự kiện sẽ xuất hiện ở ngày thứ 8.

Nội dung

- Huấn Luyện Viên hoàn thành các nhiệm vụ để được nhận thưởng, bao gồm: nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ tuần.

- Trong thời gian sự kiện, Huấn Luyện Viên nhận được càng nhiều [Kẹo Thần Kỳ] thưởng nhận càng phong phú, hấp dẫn.

- Sự kiện sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày.

- Sau khi kết thúc sự kiện, các nhiệm vụ đã hoàn thành mà chưa nhận thưởng sẽ được gửi qua thư.

Phần thưởng

Điểm Thưởng thường Thưởng cao cấp
0 Vé Triệu Hồi Cao*3 Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*50, KC*1000
400 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
800 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
1200 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
1600 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
2000 Vé Triệu Hồi Cao*5 Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*50, Vé Triệu Hồi Cao*10
2400 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
2800 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
3200 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
3600 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
4000 Vé Triệu Hồi Cao*5 Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*50, Vé Triệu Hồi Cao*10
4400 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
4800 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
5200 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
5600 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
6000 Vé Triệu Hồi Cao*5 Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*50, Vé Triệu Hồi Cao*10
6400 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
6800 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
7200 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
7600 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
8000 Vé Triệu Hồi Cao*5 Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*50, Vé Triệu Hồi Cao*10
8400 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
8800 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
9200 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
9600 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
10000 Pha Lê Viễn Cổ Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*50, Vé Triệu Hồi Cao*10
10400 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
10800 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
11200 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
11600 Vé Triệu Hồi Cao Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*10, KC*200
12000 Mảnh Ngẫu Nhiên 5 sao*50 Hộp Pokémon 3 Hệ (Chọn)*1, Vé Triệu Hồi Cao*10

Chúc Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị cùng Liên Minh Bảo Bối.

-----Misty kính bút-----